Rejestracja

Uwaga! Rejestracja na dodatkowe warsztaty 16.04.2016 w zakładce: Warsztaty sobotnie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Uczestnik
 rodzic specjalista

Zawód wykonywany

Nr prawa do wykonywania zawodu (w przypadku lekarzy)

Miejsce pracy

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną wymagająca wsparcia, napisz jakiego

Czy potrzebna jest faktura?
 potrzebna faktura

Dane do faktury - nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, NIP

Oświadczam, że akceptuję regulamin udziału w konferencji