WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW

SOS: ustrukturyzowane narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością – ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin oraz opiekunów.

TERMIN 16 kwietnia 2016 r. (SOBOTA).  Czas trwania:  9.00-15.30

 

Przepraszamy. Brak wolnych miejsc! 💡

 

Uwaga! Warsztat płatny niezależnie od konferencji.

Grupa docelowa: biegli sądowi, psychoterapeuci, terapeuci pracujący z ofiarami przemocy seksualnej, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, pedagodzy specjalni i pracownicy pomocy społecznej oraz wszystkie inne osoby, którym zależy na udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Ilość uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń – dokonania wpłaty.

PROWADZĄCA: AAFKE SCHARLOO (Holandia)

OPIS WARSZTATU

Osoby z zaburzeniami rozwojowymi, a zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, są szczególnie narażone na wykorzystywanie seksualne. Odkrycie seksualnej przemocy jest bardzo stresującym wydarzeniem dla wszystkich osób, zarówno dla ofiar, jak i ich rodziców i opiekunów.  Jak wskazują badania, udzielenie pierwszej pomocy psychologicznej jest skuteczną drogą wsparcia w zmaganiu się ze swoim cierpieniem oraz silnymi rekcjami stresowymi, które dominują po doświadczeniu seksualnego wykorzystania.  W Holandii wiele osób nie otrzymuje odpowiedniej pomocy, ze względu na brak wiedzy odpowiednich instytucji na temat potrzeb i specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. W odpowiedzi na ten fakt, powstał niniejszy program.

Omawiane podczas warsztatów narzędzie, to swoisty program, który krok za krokiem prezentuje wiedzę na temat osób z niepełnosprawnością, wykorzystania seksualnego i traumy.  Program zawiera 4 sesje dla rodziców, opiekunów i osób z zaburzeniami rozwojowymi. Udział w nich pomaga uporać się wszystkim omawianym grupom z wczesnymi reakcjami pojawiającymi się bezpośrednio  po doświadczeniu seksualnej przemocy. W sesji trzeciej równocześnie uczestniczą profesjonalni opiekunowie (specjaliści na co dzień pracujący z osobą z niepełnosprawnością), rodzice i ofiara przemocy. Jej celem jest poprawa komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami sesji – osobami zaangażowanymi w postępowanie, wzmocnienie ich pozycji,  a także powstrzymanie przed izolacją. Program ma praktyczny charakter i z łatwością można go dostosować do potrzeb osób z głębszymi postaciami niepełnosprawności.

Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona przeglądowi wiedzy na temat problematyki przemocy wobec osób z niepełnosprawnością oraz doświadczania przez nich traumy. Wyjaśnione zostaną także teoretyczne podstawy i możliwości zastosowania narzędzia SOS. W części drugiej zaprezentowane zostanie praktyczne wykorzystanie narzędzia w pracy z różnymi grupami osób z niepełnosprawnością, ich rodzicami i opiekunami. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane fragmenty materiałów filmowych a uczestnicy będą mieli szansę praktycznie przećwiczyć poszczególne kwestie oraz dowiedzieć się, jakie działania można podjąć, jeśli ofiara lub jej rodzina potrzebuje większej pomocy niż oferuje program.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ WARSZTATY

Aafke Scharloo (Holandia)

Aafke Scharloo (Holandia)

Psycholog kliniczny pracujący w Holandii w obszarze niepełnosprawności, wykorzystania seksualnego, przemocy fizycznej i traumy. Po wielu latach zatrudnienia w licznych organizacjach, od 10-ciu lat jest niezależnym specjalistą. Posiada profesjonalne przygotowanie, wiedzę i doświadczenie w przesłuchiwaniu i terapii ofiar przemocy, w tym także z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje zarówno z ofiarami, jak i sprawcami przemocy seksualnej z niepełnosprawnością, a także z ich rodzinami. Podejmuje liczne działania na terenie całego kraju pozwalające postawić diagnozę w sytuacji podejrzenia o wykorzystywanie seksualne. Trenerka i superwizorka w tym obszarze działań oraz członek Państwowego Zespołu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i przemocy seksualnej w Holandii. Współautorka książki i programu dotyczącego przemocy seksualnej: „SOS. Ustrukturyzowana pierwsza pomoc dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów”.
Warsztat - rejestracja

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Uczestnik
 rodzic specjalista

Zawód wykonywany

Nr prawa do wykonywania zawodu (w przypadku lekarzy)

Miejsce pracy

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną wymagająca wsparcia, napisz jakiego

Czy potrzebna jest faktura?
 potrzebna faktura

Dane do faktury - nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, NIP

Oświadczam, że akceptuję regulamin udziału w warsztatach