Zapraszamy Państwa do udziału konferencji „Trudne pytania… Dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Praktyczna konferencja szkoleniowa.”, która odbędzie się w Gdyni w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Mimo, iż w ostatnich latach temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu stopniowo wyszedł z cienia, nadal wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Spotykając się w gronie licznych specjalistów z Polski i z zagranicy chcemy nie tylko postawić te szczególnie trudne pytania.  Chcemy przede wszystkim pokusić się o udzielenie na nie odpowiedzi i ukazanie dobrych rozwiązań.

Problematyka konferencji skupia się wokół dwóch głównych pytań:

– Jak sobie radzić z zachowaniami problemowymi związanymi z seksualnością u osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu? Czyli… jak rozpoznać problem i jaką interwencję podjąć?

– Jak właściwie wspierać ofiarę przemocy seksualnej z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu? Czyli…  rozpoznanie, skuteczna interwencja i właściwa terapia.

Chcemy, by nasze spotkanie było głosem praktyków różnych profesji: lekarzy ginekologów, psychiatrów, prawników, pedagogów specjalnych i psychologów, których łączy pasja pracy w obszarze seksualności… dla praktyków , którzy na co dzień starają się wspierać seksualność swoich podopiecznych lub własnych dzieci. Nie zabraknie także głosu samych osób z niepełnosprawnością i ich rodziców.

Integralną częścią konferencji jest warsztat dla biegłych sądowych, psychologów i pedagogów, terapeutów „SOS – ustrukturyzowane narzędzie pierwszej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością – ofiar przemocy seksualnej, ich rodzin oraz opiekunów”, który poprowadzi Aafke Scharloo, terapeutka z Holandii.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy


Każdy uczestnik otrzyma za udział w konferencji 20 punktów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Autorzy wystąpień otrzymają dodatkowo 15 punktów PTS. 💡
Za udział w konferencji lekarze otrzymają 16 punktów szkoleniowych z Izby Lekarskiej. 💡 


Partnerzy i patroni

polpharma

organizator

Zarejestruj się!

Rejestracja

Organizatorzy